Số tiền đã quyên góp

Đặc biệt trong chương trình năm nay, ngoài 4.156 vé chương trình cam kết hỗ trợ, nhãn hàng Pepsi cùng Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với ví điện tử ZaloPay tổ chức cuộc vận động gây quỹ "Mang Tết về nhà" nhằm kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân vừa tham gia quyên góp trực tiếp vừa lan toả sự đóng góp trong cộng đồng để có thêm những chuyến xe, hỗ trợ nhiều hơn nữa những người con xa quê được đoàn viên đón tết cùng gia đình tết này.

Thời gian: Từ ngày 20/11/2022 đến ngày 7/01/2023.

Hình thức:

Lượt quyên góp