Chuỗi MiniGame bắt đầu từ ngày 28/11/2022 đến ngày 25/12/2022

Tham gia tại: Fanpage Mang Tết về nhà 2023
Mọi thắc mắc về chương trình vui lòng liên hệ tại:

Fanpage Mang Tết về nhà 2023: https://www.facebook.com/mangtetvenha.doanthanhnien

---------

#MangTetvenha2023

#TrunguongDoan

#PepsiMangTetVeNha