Mỗi vùng, mỗi miền quê ở Việt Nam lại có những phong tục, truyền thống khác nhau trong dịp Tết Nguyên đán nhưng tất cả đều mang hương vị quê nhà, hương vị của Tết cổ truyền Việt Nam làm ai đi xa cũng luôn nhớ về những hương vị ấy.

Tết này bạn đã sẵn sàng về ăn bữa cơm gia đình chưa nào!

#MangTetvenha2024

#TrunguongDoan

#SuntoryPepsiCoVietnam