Trải qua tuần đầu tiên của chuỗi MiniGame: "Tết Quê Hương" Ban tổ chức chương trình thông tin về việc kết thúc chủ đề tuần 1 với chủ đề: Tết đoàn viên.

Trải qua tuần đầu tiên triển khai chuỗi Minigame: "Tết quê hương"  với chủ đề: Tết đoàn viên. Ban tổ chức đã nhận được rất nhiều lượt tương tác và tham gia chương trình.

Ban tổ chức Chương trình sẽ kết thúc tuần 1 với chủ đề: Tết đoàn viên  của chuỗi minigame: "Tết quê hương" vào lúc 15h00 ngày 03/12/2022.

Thời gian: Phát sóng trực tiếp công bố kết quả  chủ đề của tuần 1: vào lúc 19h00 ngày 04/12/2022


Mọi thắc mắc về chương trình vui lòng liên hệ tại:

Fanpage Mang Tết về nhà 2023: https://www.facebook.com/mangtetvenha.doanthanhnien

---------

#MangTetvenha2023

#TrunguongDoan

#PepsiMangTetVeNha