Ngày hội “Tết quê hương” là hoạt động bổ trợ của chương trình “Mang Tết về nhà” năm 2023. Đây là một hoạt động thiết thực tạo ra một sân chơi mang đến không khí mùa xuân tươi vui, đoàn kết cho các đối tượng sinh viên, thanh niên công nhân và người dân địa phương. Ngày hội đã thể hiện, lưu giữ và lan tỏa nhiều giá trị bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc trong cộng đồng.

Đặc biệt, ngày hội còn tổ chức gói 4.500 chiếc bánh chưng dành tặng cho đối tượng sinh viên, thanh niên công nhân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn tham gia chương trình “Mang Tết về nhà” năm 2023, và tặng cho sinh viên, thanh niên công nhân không có điều kiện về quê đón Tết trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.---------

#mangTetvenha2023

#TrunguongDoan

#PepsiMangTetVeNha