Hy vọng món quà tinh thần này sẽ giúp các có những ký ức vui vẻ và tìm về cội nguồn xưa , ôn lại truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

#MangTetvenha2024

#TrunguongDoan

#SuntoryPepsiCoVietnam