Hãy cùng chúng tôi "Mang Tết về nhà" và cảm nhận---------------

HÃY CÙNG CHIA SẺ THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH ĐẾN VỚI SINH VIÊN, THANH NIÊN CÔNG NHÂN, NGƯỜI LAO ĐỘNG CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN

#MangTetvenha
#TrunguongDoan

#SuntoryPepsiCoVietNam